امنیتشبکه

امنیت شبکه

امنیت شبکه

در این مطلب می خواهم مراحل یاد گیری امنیت شبکه ( امنیت شبکه به دو دسته تقسیم می شود که ما به بخش اینترنت می پردازیم ) را برای شما دوستان مطرح کنم . و از این به بعد سعی می کنیم مطالب آموزش مربوط به امنیت شبکه را در این بخش به شما دوستان ارائه کنیم . متاسفانه در جستجوی که داشتم در وبسایت ها بجز تعداد اندکی شبکه اجتماعی و وبسایت ، وبسایت دیگری نبود که آموزش امنیت وب به صورت کامل و رایگان در مطالعه کامل این مطلب