گوناگون

مفاهیم فناوری اطلاعات؛ مدیریت خدمات کسب وکار (BSM)

itport

مدیریت خدمات کسب ‌وکار (BSM) اصطلاح نسبتا جدیدی در مدیریت فناوری اطلاعات است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. شرکت‌های بسیاری این نام را به کار گرفته و از آن در بازاریابی محصولات و خدمات خود استفاده می‌کنند. مدیران میانی نیز با انبوهی از شرکت‌ها و محصولاتی مواجه‌اند که جملگی ادعای ارائه مدیریت خدمات کسب ‌وکار  را دارند. مطالعه کامل این مطلب