جدیدترینهای مدیاپورت
طراحی وب سایت ۱۳:۳۱

تایم لپس طراحی وب سایت

برای آشنایی بهتر شما با حرفه طراحی وب تصویربرداری زمان‌گریز ( Time-lapse ) طراحی وب سایت را آماده کرده ایم. مراحل نمایش داده شده در فیلم فقط بخش کوچکی از طراحی یک وب سایت است. برای مثال در ابتدای فیلم مرحله ابتدایی، پیاده سازی طرح اولیه قالب وب سایت بر روی کاغذ است؛ شاید بیش از ده بار انجام شود.