750X90

هک کردن شورلت کوروت با تلفن همراه

chevrolet corvette

محققان دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو از آسیب پذیری شورلت کوروت خبر دادن. در ادامه مشاهده خواهید کرد که چگونه می توان با متصل شده به پورت OBD-II شورلت کوروت این خودرو را هک کرد. در این ویدیو مدیاپورت خواهید دید که چگونه با ارسال چند خط کد می توان ماشین را متوقف کرد و یا برف پاک کن های شیشه جلو شورلت کوروت را روشن و خاموش کرد.

گفتگو ها