750X90

در کمتر از ۲ دقیقه نحوه درست استفاده کردن از کامپیوتر را فراگیرید!

کاربر کامپیوتر

امروزه با رشد بسیار سریع تکنولوژی باعث شده است اکثر مردم دقایقی از وقت روزانه خود را پشت کامپیوتر سپری کنند، و از طرف دیگر در وقتی تکنولوژی جدیدی وارد کشور می شود متاسفانه اکثر مردم فقط به مزایای آن اهمیت می دهند و به خطرات و فرهنگ استفاده از آن توجه ای ندارند. در ادامه آی تی پورت برای شما انیمیشنی را آماده کرده است که به نحوه درست نشستن در پشت کامپیوترها می پردازد. با آی تی پورت همراه باشید.

گفتگو ها