جدیدترینهای مدیاپورت
chevrolet corvette ۱:۲۱

هک کردن شورلت کوروت با تلفن همراه

محققان دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو از آسیب پذیری شورلت کوروت خبر دادن. در ادامه مشاهده خواهید کرد که چگونه می توان با متصل شده به پورت OBD-II شورلت کوروت این خودرو را هک کرد. در این ویدیو مدیاپورت خواهید دید که چگونه با ارسال چند خط کد می توان ماشین را متوقف کرد و یا برف پاک کن های شیشه جلو شورلت کوروت را روشن و خاموش کرد.