جدیدترینهای مدیاپورت
فناوری ۴:۲۱

جدیدترین فناوری های روز دنیا – قسمت اول

تصمیم گرفتیم از اینپس در بازه های زمانی جدیدترین فناوری های روز دنیا را در مدیاپورت برای شما آماده کنیم. در این قسمت از جدیدترین فناوری های روز دنیا با جدیدترین فناوری پوشیدنی آشنا می شوید. این فناوری پوشیدنی حلقه ای است که به شما امکان کنترل همه چیز را فراهم می کند.