امنیتشبکه

مفاهیم امنیت شبکه

امنیت شبکه

امنیت شبکه یا Network Security پردازه ای است که طی آن یک شبکه در مقابل انواع مختلف تهدیدات داخلی و خارجی امن می شود. مراحل ذیل برای ایجاد امنیت پیشنهاد و تایید شده اند:

۱-     شناسایی بخشی که باید تحت محافظت قرار گیرد.

۲-     تصمیم گیری درباره  مواردی که باید در مقابل آنها از بخش مورد نظر محافظت کرد.

۳-     تصمیم گیری درباره چگونگی تهدیدات مطالعه کامل این مطلب

امنیتشبکه

امنیت شبکه

امنیت شبکه

در این مطلب می خواهم مراحل یاد گیری امنیت شبکه ( امنیت شبکه به دو دسته تقسیم می شود که ما به بخش اینترنت می پردازیم ) را برای شما دوستان مطرح کنم . و از این به بعد سعی می کنیم مطالب آموزش مربوط به امنیت شبکه را در این بخش به شما دوستان ارائه کنیم . متاسفانه در جستجوی که داشتم در وبسایت ها بجز تعداد اندکی شبکه اجتماعی و وبسایت ، وبسایت دیگری نبود که آموزش امنیت وب به صورت کامل و رایگان در مطالعه کامل این مطلب