گوناگون

معرفی کامل رشته فناوری اطلاعات

خیلی از مردم فناوری اطلاعات رو اشتباه تفسیر می کنند و فکر می کنند همان رشته کامپیوتر ولی با نامی جدید است. درحالی که از کامپیوتر در فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار استفاده میشود. فناوری اطلاعات بسیار از علم رایانه وسیع‌تر و پیچیده تر است. با توجه به اینکه این روز ها بحث انتخاب رشته داغ است، ما در این مطلب آی تی پورت می خواهیم رشته فناوری اطلاعات را برای شما معرفی کنیم. از این رو برای شما یک مقاله آماده کردیم که میتوانید آن را در انتهای مطلب دانلود کنید. مطالعه کامل این مطلب