سیستم عاملویندوز

چگونه پوشه‌ها را از اپ Photos در ویندوز ۱۰ حذف یا اضافه کنیم؟

چگونه پوشه‌ها را از اپ Photos در ویندوز 10 حذف یا اضافه کنیم؟

اپ Photos در ویندوز ۱۰ بطور خودکار به کتابخانه تصاویر و پوشه OneDrive سیستم شما متصل است. اگر شما می‌خواهید اپ Photos در ویندوز ۱۰ تصاویر را از دیگر پوشه‌ها نشان دهد یا ایندکس کردن و نشان دادن تصاویر را از کتابخانه تصاویر شما متوقف کند، می‌توانید از بخش تنظیمات این اپ انجام دهید. حالا چطور؟ آی‌تی پورت به شما می‌گوید.

مطالعه کامل این مطلب