امنیتشبکه

۶ خطای امنیتی که باید از آن ها دوری کرد ؛ جوایز داروین

امنیت - مجله اینترنتی آی تی پورت

شما احتمالا در مورد جوایز مسابقات داروین که برای به دست آوردن موفقیت های مشکل در انجام کار ها به خصوص کار های سخت و معمولا پر خطر(مرگبار) که اعطا می شود شنیده اید.ما از چندین مورد رویداد های نا گوار امنیتی مطلع هستیم که منجر به از دست دادن شغل نیز شده اند. اما خوشبختانه هیچکدام از آن ها  مرگبار بودنشان ثابت نشده است. اگر چه ما طرفدار خودکشی امنیتی ( استفاده ی بیش از حد از راهکار های امنیتی ) نیستیم. در انیجا برخی از اشتباهات مسلمی که باید از آن ها دوری شود را بیان نموده ایم. مطالعه کامل این مطلب