امنیتشبکه

بررسی جامع حملات DOS و DDOS – بخش دوم

مجله اینترنتی آی تی پورت

در بخش اول “بررسی جامع حملات DOS و DDOS” به بررسی  حملات DOS و DDOS که شایع­تر هستند پرداختیم و هر کدام را جداگانه بررسی کردیم. اکنون در بخش دوم این مطلب به ارائه چند راهکار جهت مقابله با این گونه حملات می ­پردازیم.

 دفاع علیه حملات  Smurf

اگر در معرض حمله Smurf قرار گرفته باشید، کار چندانی از شما ساخته نیست. هرچند که این امکان وجود دارد که بسته های مهاجم را در روتر خارجی مسدود کنید، اما پهنای باند منشاء آن روتر مسدود خواهد شد. برای اینکه فراهم کننده شبکه بالاسری شما، حملات را در مبداء حمله مسدود کند، به هماهنگی نیاز است.

مطالعه کامل این مطلب

امنیتشبکه

بررسی جامع حملات DOS و DDOS – بخش اول

مجله اینترنتی آی تی پورت

حملات DoS معمولا از یک یا چند نقطه که از دید سیستم یا شبکه قربانی عامل بیرونی هستند، صورت می گیرند. در بسیاری موارد، نقطه آغاز حمله شامل یک یا چند سیستم است که از طریق سوءاستفاده های امنیتی در اختیار یک نفوذگر قرار گرفته اند و لذا حملات از سیستم یا سیستم های خود نفوذگر صورت نمی گیرد. بنابراین، دفاع برعلیه نفوذ نه تنها به حفاظت از اموال مرتبط با اینترنت کمک می کند، بلکه به جلوگیری از استفاده از این اموال برای حمله به سایر شبکه ها و سیستم ها نیز کمک می کند. پس بدون توجه به اینکه سیستم هایتان به چه میزان محافظت می شوند، قرار گرفتن در معرض بسیاری از انواع حمله و مشخصاً DoS، به وضعیت امنیتی در سایر قسمت های اینترنت بستگی زیادی دارد. مطالعه کامل این مطلب