تجارت الکترونیک

چگونه اثربخشی دوره‌های آموزشی سازمان را افزایش دهیم؟

آی تی پورت

پس از ۲۰ سال کمک به سازمان‌های بین المللی برای برنامه ریزی و ارائه دوره‌های آموزشی، به ویژه در زمینه مدیریت پروژه و تحلیل کسب و کار (Business Analysis)، به این نتیجه رسیده‌ام که یک سری اشتباه‌های رایج در برنامه ریزی، اجرا و عملیاتی کردن «آموزش» در سازمان‌ها وجود دارد.در مارس سال ۲۰۱۱ موسسه‌ ای. اس. آی اینترنشنال (ESI International) یک نظرسنجی اینترنتی بین المللی انجام داد با عنوان «کاربرد آموزش و انتقال دانش در محل کار: چگونه می‌توان به آرزو‌ها جامه عمل پوشاند؟» مطالعه کامل این مطلب