آموزشمهارت های فردی

چگونه مهارت یادگیری خودمان را افزایش دهیم؟ – قسمت اول

آموزش مهارت یادگیری

در این مطلب آی تی پورت می خواهیم مهارت یادگیری خود را افزایش دهیم. بله مهارت یادگیری، یادگیری هم مهارت خاص خود را دارد. تنها درس های مانند فیزیک، شیمی و … نیستند که یادگیری آنها مهارت خاصی داشته باشد. بهتر است مهارت یادگیری را بدست آوریم و آن را تقویت کنیم.

پس از خواندن این آموزش، برخی از تفاوت های شما با فردی که مهارت یادگیری را یاد ندارد در این است که شما قدرت رقابت با دیگران و قدرت درک بهتر دنیا را دارید. همچنین به می توانید بر محیط اطراف خود تسلط پیدا کنید. (در صورتی که فردی بر محیط اطراف خود تسلط نداشته باشید محیط به خوبی به او مسلط می شود.)

برای شروع آموزش مهارت یادگیری ابتدا به مباحثی که بر روی ذهن و نگرش ما تاثیر می گذارد می پردازیم و در ادامه  رفتارهای که باید در عمل مورد استفاده قرار دهیم بحث می کنیم.

دانسته های قبلی خود را زیر سوال ببرید!

یکی از نکات مهم در یادگیری فراموش کردن دانسته های قبلی است. بله شما باید بتوانید دانش قبلی خود را زیر سوال ببرید، در این صورت است که یادگیری معنای خود را پیدا می کند. شاید این کار سخت باشد که مفروضات و دانسته های خود را زیر سوال ببریم ولی ضروری است. یادگیری و مهارت یادگیری یک ویژگی مهم دارد و آن هم نقض شدن دانسته ها و مفروضات قبلی است. برخی از افراد مانند یک فرد زره پوش وارد فضایی یادگیری می شود و مراقب هستند نکند دانشی که با دانسته های او در تضاد است وارد ذهن او شود. که این کار کاملا اشتباه است. این فرد فیلتری بر سر راه دانش جدید قرار داده است که اگر این اطلاعات جدید با دانش قبلی تضادی ندارد جذب کند در غیر این صورت نه!

البته توجه داشته باشید این دلیل نمی شود که ما دانسته های قبلی خودمان را مرتب نقض کنیم، بلکه باید دانسته های قبلی خودمان را ارزیابی مجدد کنیم.

برای تمرین می توانید دیدگاه های دوستان خود را در فضای مجازی بررسی کنید ببینید آدم های هستند که دانسته های قبلی خود را شمشیر کرده اند و به میدان آمدن یا نه آمده اند دانسته های خود را بررسی کنند!

استفاده درست از منابع یادگیری

آموزش مهارت یادگیری

منابع یادگیری بسیار مهم هستند. ما یک فرض داریم که می گوید: “برو حرف دیگران را بشنو، منابع مختلف را بررسی کن و در انتها بهترین را انتخاب کن” شاید این فرض در جلسات مجلس کشورها امکان پذیر باشد ولی برای ما که دانشجوی یادگیری هستیم غیر ممکن است. ما مجبور به یادگیری منتخب هستیم. امکان ندارد ما بتوانیم تمامی منابع خوب را مطالعه کنیم. پس ما مجبور به انتخاب کردن هستیم.

دقت کنید که قرار نیست با حذف منابع اطلاعات همسو و همگن و یکنواخت ایجاد کنیم، قرار است منابع معتبر استفاده کنیم. برای مثال ممکن است در یک نشریه معتبر دو مقاله کاملا متضاد هم داشته باشد.

باید بدانیم کدام سایت ها را می خوانیم، حرف های کدام فرد را گوش می دهیم. باید به منابع خود وزن و اعتبار بدهیم و سپس شروع به یادگیری کنیم.

مهارت یادگیری، مهارت انتخاب هوشمندانه اطلاعات و دور ریختن اطلاعات بی اهمیت و پذیرش تناقض، ابهام و تعارض و آمادگی کنار گذاشتن پیش فرض های قبلی است.

خودمان را شرطی کنیم

ما انسان ها نسبت به شرایط محیطی مان شرطی می شویم. برای مثال وقتی ما خواب مان نمی آید ولی  به رخت خواب که می رویم، زودتر احساس خواب آلودگی به ما دست می دهد. البته اگر عادت های بد نداشته باشیم. یعنی عادت نکرده باشیم وقتی به رخت خواب می رویم تلگرام خودمان را چک کنیم و یا ببینیم آی تی پورت مطلب جدیدی منتشر کرده است یا نه؟ (اگر این رفتارها را انجام می دهید توصیه می کنیم که از رخت خواب بلند شوید و بر روی مبل یا پشت میزتان موبایل تان را چک کنید و دوباره به رخت خواب بروید تا مغز عادت کند اینجا محل خوابیدن است.)

سعی کنید از این شرطی شدن استفاده کنید. یعنی یک زمان مشخص یا مکان مشخص برای یادگیری انتخاب کنید. پس از چند بار تکرار، مغزمان شرطی می شود و پس از آن، در زمان مشخص که انتخاب کرده ایم، خود مغز برای درس خواندن آماده است. برای مثال می توانید در مترو کتاب بخوانید، اگر چند بار این عمل را مرتب انجام دهید، در سری های بعدی که وارد مترو شوید مغز سریع آماده می شود و می داند که الان باید برای یادگیری آماده باشد.

هر چه انسان خودش را شرطی تر کند کارایی بالاتر می رود.

چند کار همزمان انجام ندهیم!

آموزش مهارت یادگیری

سعی کنید هر کاری که می تواند ذهن ما را دو کاره یا چند کاره کند از محیط مان دور کنیم. برای مثال در حال درس خواندن هستیم مرتب نوتیفیکیشن گوشی مان چک می کنیم. یا هر ۵ دقیقه نگاه می کنیم ببینیم ایمیل جدید برای مان آمده است یا نه؟

البته شاید موسیقی  به برخی از افراد در یادگیری کمک کند. البته باید دقت کنید که موسیقی باید بدون کلام باشد یا موسیقی را که گوش می دهید، قبلا صدها بار گوش داده باشید.

یک حداقل و حداکثر زمان یادگیری داشته باشید.

مغز انسان هم مانند هواپیماست. یک مدت زمان تیکاف برای بلند شدن، یک مدت زمان پرواز و یک مدت زمان لندینگ دارد. یک بازه زمانی طول می کشد که مغز ما برای درس خواندن آماده شود و افکار اضافه را دور بریزد و یک بازه زمانی خوب برای یادگیری داریم و در نهایت یک بازه زمانی برای اینکه آرام آرام مطالبی که یادگرفته ایم جمع بندی شود.

بارها برای من پیش آمده که در حین یادگیری مادرم من را صدا می کند (حـــســــیـــــــن!) من نمی توانم سریع کتابم را ببندم و بلند شوم، این دقیقا همانند سقوط هواپیماست و باعث می شود مطالبی که یادگرفته ام از یادم برود.

دقت کنید زمان های کوتاه کمتر از ۱۰ دقیقه برای یادگیری خوب نیست و مغز انسان در این بازه زمانی کوتاه وارد مد یادگیری نمی شود. همچنین دقت کنید بیشتر از ۵۰ دقیقه مطالعه ممتد نداشته باشید و بعد از آن ده دقیقه استراحت کنید.

 لطفا خودتان را معلول نکنید، برای یادگیری از کانال های متفاوتی استفاده کنید.

برای یادگیری سعی نکنید فقط متن بخوانید یا فقط از طریق گوش دادن یادبگیرید. متاسفانه برخی از افراد در حوضه یادگیری خودشان را معلول می کنند. سعی کنید در هنگام یادگیری از کانال های مختلف استفاده کنید. برای نمونه، ما کانال شنیدن، دیدن و تجربه کردن داریم. دقت کنید یادگیری زمانی اثربخش است که از چندین کانال استفاده کنیم. یعنی وقتی یک مطلب را می شنویم سعی کنیم یاداشت براداری کنیم و سپس متن را بلند بخوانیم. در اینجا دیگر مغز نمی تواند به چیز دیگری فکر کند.

یادگیری هدف دار داشته باشید.

آموزش مهارت یادگیری

در یادگیری سعی کنید حتما یک سوال داشته باشید و برای پیدا کردن جواب، یادبگیریم. البته شاید سوالی در ذهن نداشته باشید. برای مثال از روی علاقه در حال خواندن یک مطلب آی تی پورت هستید، پس از اینکه آن مطلب آی تی پورت را خواندید و یا دیدید، یک سوال طراحی کنید! و بررسی کنید این مطالبی که یادگرفته اید پاسخ چه سوالی است؟

سوال همانند برچسب ای است که ما برروی یک بسته دانش می زنیم و در انبار مغزمان قرار می دهیم. این کار باعث می شود در بلند مدت بتوانیم از آن دانش که یادگرفته ایم استفاده کنیم.

علاوه بر داشتن سوال سعی کنید چیزی را یادبگیرید که در آینده نزدیک به آن نیاز خواهید داشت. اگر این نیاز در شما وجود ندارد سعی کنید آن را ایجاد کنید. برای مثال دلیل اینکه حسین جاهدی زبان آلمانی را یادبگیرد چیست؟ آیا یک سال دیگه قرار هست آلمان برود؟ نه، پس چرا یادبگیرم؟ اینجا یکی از نیازهای که می توانم ایجاد کنم و واقعا به آن علاقه دارم این هست که دوست دارم فلیم های  The Lives of Others ، The Tunnel و The White Ribbon را به زبان اصلی و بدون زیرنویس نگاه کنم تا بهتر از فیلم لذت ببرم و مجبور نباشم دائم یک نگاه به پایین صفحه نمایش و یک نگاه به خود فیلم داشته باشم. پس از آن اگر یک فیلم آلمانی دیگر هم ببینم بهتر از آن لذت می برم.

وقتی شما برای پاسخ به یک نیاز شروع به یادگیری کنید بهتر نتیجه خواهید گرفت!

بهره مندی از یادگیری تطبیقی

آموزش مهارت یادگیری

در یادگیری تطبیقی باید از دیگر حوزه ها و زمینه ها برای تخصص و زمینه کاری خودمان الهام و درس بگیریم. برای درک بهتر به این مثال ها توجه کنید.

فرض کنید حسین جاهدی که یکی از مدیران سایت آی تی پورت هست به همراه چند نفر از دوستانش به تئاتر رفته است. و با دقت به گفتگوها گوش می دهد به مفاهیم و نمایش نامه دقت می کند. حالا از حسین بپرسیم اینجا نکته ای هست که برای وب سایت آی تی پورت الهام بگیری؟ شاید در ظاهر جواب نه باشد و بگویید حوزه هنر و یک وب سایت فناوری با یکدیگر متفاوت است.

بله این جواب در ظاهر درست است اما این نوع جواب دادن مربوط به یک ذهن تناقض یاب است ذهنی که دنبال تفاوت هاست نه شباهت ها. اما حسین می تواند اینگونه به سوال پاسخ دهد:

چه جالب صاحب این تالار یک سن داره و مرتب آن رو به گروه های هنری دیگر اجاره می دهد. البته این یک سری مزیت ها دارد برای مثال افراد این مکان را یادگرفتن بنابراین خواسته باشند تئاتر ببیند خود به خود به اینجا مراجعه می کنند. حتی سبک تئاتر ها مشخص شده و می دانند در اینجا چه تئاترهای خواهد بود. من هم یک سن یا سکو دارم که افراد مختلف می توانند می توانند آموزش های مرتبط  با حوزه وب سایت را در آی تی پورت منتشر کنند. همان طور که آن تئاتر هر گروه را قبول نمی کنند من هم هر نویسنده را نپذیرم، همان طور که آن تئاتر مشتریان ثابت برای خودش درست کرده است من هم این سمت بازدید کنندگان ثابت درست کنم.

پس بسیار از ایده ها، استراتژی ها و الگو های که ما در یک حوزه غیر مرتبط مشاهده می کنیم، قابل ترجمه به کسب و کار ما است. معیار یادگیری تطبیقی تفاوت ها نیست، جستجوی شباهت هاست!

یک مثال دیگر، فرض کنید حسین یک رستوران دارد. او با نامزدش به یک فروشگاه لباس رفته است و مرتب همسرش لباس های مختلف به او نشان می دهد و نظرش را در مورد آنها می پرسد. از نظر حسین هم کلا لباس ها سفید، سیاه و یا رنگی هستند و مابقی شبیه هم در این فاصله حسین می تونه به یک لباس که یک برند هست دقت کند و به ویژگی های که در طراحی آن رعایت شده توجه کند. یکی از این ویژگی ها می تواند مارک دکمه های لباس باشد که با مارک لباس یکی هستند. این فکر به ذهن حسین می رسد که چه جالب در رستوران من بر روی برخی از وسایل های که  روی میزها در رستوران قرار می گیرند، می تواند لوگوی رستوران را داشته باشند.

یادگیری تطبیقی یعنی اینکه خودمان را در آن حوزه که می شناسیم و هستیم غرق نکنیم، هنر یادگیری تطبیقی در این است از دیگر حوزه ها درس بگیریم. متاسفانه یادگیری تطبیقی قسمت بزرگی از دانش بشری است که آن را حذف می کنیم و می مانیم با نگرش و دانش محدود خودمان و انتظار یادگیری هم داریم.

اگر قسمت از آموزش نیاز به توضیح بیشتر دارد در نظرات مطرح کنید تا برای شما بیشتر به موضوع به پردازیم.

این مطلب خلاصه برداری های بنده از تعالیم و درس های استادم جناب شعبانعلی است و شما هم می توانید از  آموزش های ایشان استفاده کنید.

 

 

گفتگو ها
  آیسا

  برخی نکات آموزش رو که از قبل یاد داشتم فقط مورد دانسته های قبلی خود را زیر سوال ببرید و بهره مندی از یادگیری تطبیقی جدید بود.

  مورد آخری از همه مفیدتر به نظر میرسید من خودم تا به حال یک سری ایده ها به ذهنم رسیده بود ولی اهمیت بهشون نداده بودم

  نکته انجام ندادن چند کار همزمان واقعا مخصوص من گفته شده و تجربه بدی ازش دارم. امیدوارم بتونم میزان کارام رو کم کنم.

  سلام

  ممنون از مطالب خوبتون امیدوارم همیشه موفق باشید.

  عالی ?

  ممنون از سایت و آموزش های عالیتون

  خیلی عالی بود

  ممنون

  حرف شما درسته ولی وقتی می خواهیم شروع کنیم دقیقا تمام کارهایی که نمی خواهیم انجام بدیم یکدفعه به صورت ضروری در می آیند

  مثلا میهمان می آید

  گوشی رو که نمیشه خاموش کرد

  کار بانکی براتون پیش میاد

  و . . .

  حرف شما درسته ولی وقتی می خواهیم شروع کنیم دقیقا تمام کارهایی که نمی خواهیم انجام بدیم یکدفعه به صورت ضروری در می آیند

  مثلا میهمان می آید

  گوشی رو که نمیشه خاموش کرد

  کار بانکی براتون پیش میاد

  و . . . 🙂 🙂 🙂

  بسیار عالی بود

  ممنون از مطالب مفیدتان…

  ممنون از راهنمایی عالیتون

  سلام ممنونم از سایت خوبی که دارید موفق باشید

  شرطی کردن روی کودکان خیلی تاثیر بیشتری داره

  سلام.ممنون از مطالب مفید سایت.موفق باشید.

  خیلی عالی بود ممنون از اینکه مطالب خوبی رو برای ما اشتراک گذاری میکنین

  ممنون از سایت بسیار خوبتون

  بهترین عطر زنانه

  چقدر این قسمت مطلب درست بود “برو حرف دیگران را بشنو، منابع مختلف را بررسی کن و در انتها بهترین را انتخاب کن”

  طراحی سایت در مشهد

  بسیار عالی و کاربردی بود مطالبتون ممنون