اخبار

سرنوشت تاکسی‌های اینترنتی در هاله‌ای از ابهام

مشاغل اینترنتی

 تاکسی‌های اینترنتی یکی از کسب و کار ها و مشاغل اینترنتی می باشد که در سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ مجوز کسب و کار های اینترنتی شد . اما بعد از گذشت مدتی ، شهرداری به دلایلی که در این مقاله به انها خواهیم پرداخت مانع کسب و کار تاکسی های اینترنتی شد و تصمیم دارد که مصوبه ایی را به تصویب برساند که در طول آن تاکسی های اینترنتی موظف به اخذ مجوز از شهرداری شوند.

مطالعه کامل این مطلب