اخبار

گوگل داک آفلاین می‌شود

google - ITport

یکی از معایب نرم افزارهای آفیس مبتنی بر فناوری پردازش ابری این است که استفاده از آن‌ها مستلزم دسترسی به اینترنت است. اما گوگل اخیراً این مشکل را حل کرده است. غول جست‌و‌جو گر اعلام کرده سرویس گوگل داک از این پس قابلیت استفاده آفلاین را خواهد داشت.

به گزارش وب سایت Computerworld، گوگل در کنفرانس توسعه دهندگان نرم افزاری خود اعلام کرده است قابلیت استفاده آفلاین را به سرویس گوگل داک افزوده است.

مطالعه کامل این مطلب