اخبار

هکرها در چند سالی که گذشت چه کردند؟

مجله اینترنتی آی تی پورت

از دیرباز اهمیت مقوله امنیت با سرشت بشر عجین بوده است. به موازات گسترش نیازها و البته داشته های بشری، تهدیدات و خطرات نیز به سرعت رشد می یافت و دغدغه های نو ظهور انسان را به چاره اندیشی وادار می کرد. اما در نیمه دوم قرن بیستم همزمان با رشد سریع و خیره کننده ابزار و ادوات تکنولوژی نوین، والبته گسترش تصاعدی ابزارهای ارتباطی، انسان خود را در چارچوب جدیدی دید که مزایای بی شماری را برایش فراهم می کرد. در نیمه نخست دهه ۸۰ میلادی با ورود شبکه جهانی اینترنت به زندگی مردم، عرصه وجودی دیگری برای انسان متولد شد که درسال های بعد در مفهوم شهروند الکترونیک به تکامل رسید. شما در زیر می توانید روند روبه رشد دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت را مشاهده کنید. مطالعه کامل این مطلب