اخبار

کلان داده ها و آینده علم اقتصاد داده

اقتصاد داده ها

با پیشرفت بسیار چشم گیر اینترنت در زندگی بشری روزانه حجم بسیار زیادی از داده های شخصی تولید می شود. چالش اصلی در مورد این کلان داده ها، ذخیره سازی و استفاده و از آن ها خواهد بود. اقتصاد داده ها علمی است که فعالیت های اقتصادی مربوط به داده های تولید شده توسط آن انجام می شوند. در واقع در دنیای اینترنت، داده هایی که توسط شرکت ها، کاربران، اشیا و غیره تولید می شوند، گاه می توانند بسیار ارزشمند بوده و موجب فروش داده ها در بازار داده های اینترنتی شوند.

اقتصاد داده چیست؟

در علم اقتصاد در واقع به مطالعه و نحوه ی تخصیص دادن منابع کمیاب پرداخته می شود. علم اقتصاد داده، به فعالیت اقتصادی انجام شده با استفاده از داده ها و پرداخت پول در ازای داده های شخصی، گفته می شود. این علم، علمی است که تمام فعالیت های انجام شده در حوزه ی تولید، ذخیره سازی ها، مالکیت و همچنین تحلیل و آنالیز داده ها را دربر می گیرد. اگرچه در اقتصاد داده ها منابع گوناگونی وجود دارند، اما درصد بسیار زیادی از داده ها در اینترنت است. با توجه به گسترش روز افزون حجم داده ها، فرصت های بسیار زیادی برای اقتصاد داده ها فراهم شده است. و در آینده نیز این فرصت ها بسیار بیشتر خواهند شد. بعضی از داده های تولید در اینترنت شده اهمیت بالایی در اقتصاد داده دارند و برای آن ها در بازار تقاضای بسیار زیادی وجود دارد. داده هایی که در اقتصاد داده اهمیت دارند. در فعالیت های بسیار متنوعی همچون فعالیت های شرکت ها، سازمان های دولتی و همچنین کاربران تولید می شوند.

 اقتصاد داده ها

آینده ی اقتصاد داده ها

پیش بینی هایی که توسط کارشناسان انجام شده است، گویای واقعیت بسیار مهمی در مورد اقتصاد داده ها است. کارشناسان معتقدند در آینده ای نه چندان دور، کلان داده بیشترین درآمد را در حوزه های مربوط به اقتصاد داده ها خواهد داشت. با افزایش حجم داده های تولید شده، ذخیره سازی، مالکیت، فروش و استفاده از آن ها نیز اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده و باعث ایجاد فرصت های شغلی بسیار زیادی نیز خواهد شد. در حال حاضر، ارزش بازار کلان داده ها را ۱۳۰ میلیارد دلار قیمت گزاری کرده اند و پیش بینی می شود این مبلغ در سال ۲۰۲۰ به حدود ۲۰۰ دلار نیز برسد.

 اقتصاد داده ها

گفته می شود در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۴ میلیارد وسیله به اینترنت متصل خواهند شد و این دلیلی بر افزایش حجم داده های تولید شده است. در ضمن باید بیان کنیم توسعه ی اینترنت اشیا که باعث اتصال وسایل بسیار زیادی به اینترنت می شود، باعث پیشرفت چشم گیر اقتصاد داده ها خواهد شد.

گفتگو ها
    نوین پمپ

    کاش یه کم علم اقتصاد سران کشور بالا بره