آموزشمهارت های فردی

چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم؟

فن بیان

اگر شما فردی هستید که نمی توانید به خوبی با دیگران ارتباط برقرار کنید و یا خوب نمی توانید منظور خود را به آنها منتقل کنید باید روی فن بیان خود کار کنید. ما نیز برای شما راه های ساده ای را که می تواند در بهبود فن بیان شما کمک نماید در ادامه این مطلب آموزشی آی تی پورت برای گردآوری کرده ایم. به خاطر داشته باشید فن بیان همان مهارت خوب صحبت کردن است.

استرس نداشته باشید

 به خاطر داشته باشید که استرس دشمن اصلی شما می تواند باشد، پس اگر در صحبت با دیگران دچار استرس می شوید باید سعی کنید تا بر این استرس و اضطراب خود غلبه نمایید. می توانید قبل از شروع صحبت چند نفس عمیق بکشید تا خون تازه با اکسیژن بیشتر در رگ های شما پمپاژ شود. سعی کنید حتما مدیریت استرس را یاد بگیرید تا بتوانید یک فرد موفق با فن بیان قوی شوید. اگر بتوانید استرس خود را مدیریت کنید و با اعتماد به نفس بیشتری صحبت کنید مطمئنا می توانید تاثیر مثبتی بر روی طرف مقابل خود داشته باشید و در نظر او یک فرد با فن بیان خوب بیایید. پس استرس نداشته باشید و با اعتماد به نفس صحبت کنید.

واضح صحبت کنید

سعی کنید بدون اینکه هول شوید و کلمات ناواضح را پشت سر هم بگویید ابتدا بر خود مسلط شوید و شمرده شمرده صحبت کنید. البته نه آنقدر کند که باعث کلافگی طرف مقابل شوید. شمرده صحبت کردن از اینرو که باعث نفوذ کلام خود در طرف مقابل شوید و منظور خود را به صورت واضح به او منتقل کنید.

فن بیان

فریاد نزنید

اگر قرار است فن بیان خود را بالا ببرید به این معنا نیست که باید برای گفتن حرفی به کسی داد بزنید. داد زدن باعث می شود دید منفی از شما در ذهن طرف مقابل شکل بگیرد. پس به خاطر داشته باشید نباید آنقدر آرام صحبت کنید که طرف به سختی صدای شما را بشنود و نه خیلی بلند که به نظر بیاید در حال داد و فریاد هستید. زیرا باعث ایجاد سوء تفاهم می شود. پس صدای خود را در یک حد خوب و مناسب نگه دارید تا نفوذ کلام شما در شخص بیشتر شود.

تمرین را فراموش نکنید

فن بیان چیزی نیست که یک شبه بتوانید به آن دست پیدا کنید و بعد از آن بتوانید با هر جمله ای که می گویید بقیه را با نظر خود همراه کنید. فن بیان یک مهارت سخت می باشد و برای بدست آوردن آن نیاز به تمرین و ممارست دارید. هر چه بیشتر تمرین کنید نواقص شما از بین می رود. همچنین از روش آزمون و خطا نیز استفاده نمایید. برای نمونه امتحان کنید که اگر با یک لحن خاص صحبت کنید آیا تاثیرگذاری دارد یا خیر، اگر داشت سعی کنید همان لحن را بهتر کنید و روی آن بیشتر وقت بگذارید. اگر هم به این نتیجه رسیدید که تاثیری نداشت به کلی آن را فراموش کنید. همچنین سعی کنید آنقدر تمرین کنید تا بتوانید کلمات سخت را نیز به صورت روان و پشت هم بگویید.

فن بیان

مطالعه خود را بالا ببرید

 سعی کنید برای اینکه فن بیان بهتر شود حتما مطالعه داشته باشید. اگر می خواهید با چند کلمه صحبت کردن روی دیگران تاثیر بگذارید پس باید چیزی هم برای گفتن داشته باشید. اگر شما بتوانید با صحبت کردن علم و دانایی خود را به طرف مقابل خود انتقال دهید مطمئنا می توانید وی را نیز با خود همسو کنید.

گفتگو ها