گوناگون

تکنولوژی هایی که تحت تاثیر استیو جابز رشد کردند

بی شک وجود تکنولوژی هایی که هم اکنون در دسترس ما قرار دارند مدیون افراد بیشماری است. ولی در عین حال نمی توان از نقش تاثیر گذار افرادی خاص در هر تکنولوژی چشم پوشید. افرادی که گاها ً یک تکنولوژی راکد را متحول کرده و در آن انقلابی ایجاد کرده اند و یا با نو آوری های خود بنیان گذار یک تکنولوژی جدید شده اند.

نیازی به معرفی استیو جابز به عنوان یک فرد تاثیر گذار نیست. در این مقاله فقط می خواهیم به  تکنولوژی هایی که استیو جابز در آنها نقش مهمی داشتند و کمتر مورد توجه واقع شده اند، بپردازیم.

مطالعه کامل این مطلب